Желатин завеса

Желатин завеса претставува тенда завеса изработена од проѕирно платно (желатин).

Ширина на тенда: 0,5-6м
Висина: Неограничено
Начин на отварање: Рачна команда или со електромотор.

Галерија