Челична конструкција со лексан

Челична конструкција со лексан претставува фиксна конструкција изработена од челични профили покриена со Лексан

Галерија